Genveje


Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På dette modul udvikler du dine professionelle kompetencer til at lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

 

Det får du ud af modulet
På modulet bliver du styrket i at facilitere læreprocesser, der bidrager til et løbende kompetenceløft blandt dine medarbejdere. Du bliver i stand til at understøtte ambitionerne bag charter for arbejdsfællesskaber og håndtere de konflikter, der kan opstå, når I skal samarbejde på tværs af strukturer. Endelig bliver du styrket i arbejdet med medarbejdertrivsel.

Det faglige indhold
Stærke og kompetente fagprofessionelle har afgørende betydning for kvalitetsniveauet i forhold til borgerne i KK. Derfor er faglig ledelse tæt på kerneopgaven og udvikling af stærke arbejdsfællesskaber inden for og på tværs af fagligheder og organisatoriske strukturer i KK centralt i dette modul. Vi fokuserer på, hvordan du som leder kan strukturere og udvikle professionelle relationer baseret på metodevalg, data og evaluering af effekt.  Desuden arbejder vi i modulet med din ledelsesopgave i forhold til at sikre et velfungerende arbejdsmiljø med trivsel og oplevelse af tilhørsforhold til KK for medarbejderne.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:  

  • Relationer, kerneopgaven i forandring og fagprofessionelt identitetsarbejde.
  • Faglig ledelse, evaluering og data, kompetenceudvikling af fremtidens fagprofessionelle i de forskellige forvaltninger, kerneopgaven i forandring og fagprofessionelle identiteter under pres.
  • Ledelse ud fra faglige standarder, metodevalg og resultatskabelse, samt ledelse af ansvarstagende medarbejdere.
  • Tillid som afsæt for social kapital og kvalitet for borgeren.
  • Charter for arbejdsfællesskaber som ramme for ledelsesopgaven i KK
  • Flerfaglighed, relationer og ledelse af tværfagligt samarbejde, lærende fællesskaber, forskellighed og konflikthåndtering
  • Tilhørsforhold og trivsel, sygefravær, håndtering og forebyggelse
  • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere    

Praktiske oplysninger
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er på 10 ECTS. 
Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis. 

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, bestående af en skriftlig synopsis med mundtligt forsvar.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 14.200,-
Pris: kr. 11.940,-