Genveje


Organisation, udvikling og samskabelse

Få udviklet dine kompetencer til at lede strategisk og helhedsorienteret i din del af KK.

Det får du ud af modulet
Gennem dette modul udvikler du dine professionelle kompetencer som leder til at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisering, styring og strategier med henblik på realisering af jeres organisatoriske mål. Du bliver skarpere på kompleksiteten i KK’s organisatoriske kontekst, og på din egen rolle og råderum i styringskæden. 

Det faglige indhold
Det københavnske mellemformstyre, den organisatoriske struktur og de styringsmæssige konsekvenser heraf sætter rammen for dette modul. Jeres forvaltningsspecifikke styringsteknologier kobles med den økonomiske ramme og med kodeks for tillid, og skaber afsæt for jeres ledelsesmæssige arbejde med f.eks. samskabelse og strategisk udvikling.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

  • Det københavnske mellemformstyre, tillidsbaseret styring og øvrige styringsparadigmer i et styringsmiks på tværs af forvaltninger i KK
  • Samskabt styring – mellem hierarki og medinddragelse af borgere
  • Politisk rammestyring, styringsparadigmer, styringskæde og gensidige afhængigheder i styringen
  • Økonomistyring som afsæt for ledelserum og legitimitet omkring opgaveløsning og resultatskabelse, økonomisk rammestyring, budgetstyring og budgetopfølgning samt øvrige incitamentstrukturer
  • Samskabelse med borgere, virksomheder, frivillige etc., udvikling af organisatoriske sammenhængskraft gennem arbejdsfællesskaber
  • Strategisk udvikling, innovation og effekt, kompleksitet i kerneopgaven og de organisatoriske bevægelser


Praktiske oplysninger

Organisation, udvikling og samskabelse er på 10 ECTS.  Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis. 

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, bestående af en skriftlig projektopgave med en mundtlig prøve.Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 14.200,-
Pris: kr. 11.940,-