Genveje


Det personlige lederskab og forandring

Få styrket din evne til at udøve et professionelt lederskab i relation til din organisation og til den konkrete kerneopgave.

Det får du ud af modulet

Modulet hjælper dig til at blive skarpere på din rolle og på dit ledelsesrum i KK. Du bliver tydeligere på dine egne faglige og værdimæssige afsæt for at træde i karakter som leder, og du udvikler en plan for din egen kompetenceudvikling som leder i KK.

Det faglige indhold

På modulet har vi fokus på mennesket bag lederen, og modulet skaber indsigt i dine egne beslutnings- og handlemønstre og behov for kompetenceudvikling i forhold til at bidrage til den organisatoriske udvikling, I ønsker. På modulet betoner vi det særlige i at udvikle sit personlige lederskab i en KK- kontekst. Du kommer til at forholde dig til din egen rolle i den samlede styringskæde og tage personligt stilling til dine egne perspektiver på kodeks for tillid og charter for arbejdsfællesskaber.

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra dine og de øvrige deltageres egne organisationer for at give stof til refleksion samt for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

  • Leder i København – den politiske kontekst for lederskabelse – KK-struktur, styreform, m.m. og københavnske lederes rolle og ansvar
  • Personlig kompetenceudvikling - kommunikation, interaktion og legitimitet med fokus på kerneopgaven og den borgernære værdiskabelse i KK
  • Mennesket og lederen – individuel lederidentitet i bevægelse, i relation til et fællesskab og koblet til den organisatoriske ramme i KK
  • Etik og professionel dømmekraft i det københavnske lederskab – at gøre det gode for de københavnske borgere og virksomheders skyld
  • Magt og tillid – at træde i karakter som leder i spændet mellem tillid - kontrol, individ-fællesskab, forandringer – stabilitet, udvikling – drift, beslutsomhed – ydmyghed, fagfaglighed og lederfaglighed
  • Paradoksledelse – usikkerhed, foranderlighed, mod og handlekraft.

Praktiske oplysninger
Det personlige lederskab og forandring er på 10 ECTS. Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis.  

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, hvor du eksamineres mundtligt på baggrund af en skriftlig refleksionsopgave.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 14.200,-
Pris: kr. 11.940,-