Genveje


Om Diplomuddannelsen i Ledelse for Københavns Kommune

Diplomuddannelsen i Ledelse henvender sig både til dig som er leder eller er lederaspirant i Københavns Kommune.

Formålet med lederuddannelsen på diplomniveau er, at du løbende udvikler din ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger der er til dig som leder i Københavns Kommune.  

Formålet realiseres ved, at du tilegner dig viden om ledelsesopgavens mange facetter og at du sætter dine praksiserfaringer i spil med uddannelses teorier og metoder.

På lederuddannelsen får du på en gang en almen kompetencegivende lederuddannelse og du får udviklet dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger, der er til dig som leder i Københavns Kommune.

På uddannelsens grundmoduler foregår undervisningen på lukkede hold, hvor du møder kolleger fra alle forvaltninger i Københavns Kommune. På valgmodulerne og på afgangsprojek deltager du på åbne hold, hvor deltagerne også kommer fra andre arbejdspladser. Du får således både indblik i andre arbejdspladser i Københavns Kommune, og udbygget dit netværk blandt ledere i og udenfor Københavns Kommune.

To forskellige delaftaler 
Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører om diplom i ledelse Københavns Professionshøjskole og Djøf/DTU.

Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede grundmoduler til KK
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune, hvor den nærmeste leder har godkendt tilmelding og deltagelse.

Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, der kun kan tages hos den ene leverandør. Hver aftale omfatter desuden yderligere en række valgmoduler, hvoraf nogle af dem udbydes af begge leverandører.  

Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 1 hos Københavns Professionshøjskole her på siden. 
 
Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 2 hos DJØF gennem følgende link.  


De to delaftaler Københavns Professionshøjskole og Djøf/DTU

Delaftale 1: Københavns Professionshøjskole.

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende ledelse og relationer og ledelse af borgernære organisationer. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af KP.

 • Ledelse af social kapital
 • Faglig ledelse
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse og coaching
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Skoleledelse
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Delaftale 2: Djøf/DTU.

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af Djøf/DTU. 

 • Ledelse af digital transformation
 • Økonomisk Ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Ledelse med data
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og forhandling

Valg af delaftale 

Vurdér, hvilke valgmoduler der ønskes nu eller på et senere tidspunkt. Valg af valgmoduler afgør, hvilken delaftale, uddannelsen skal tages på. 

Hvis man er i tvivl om, hvilke valgmoduler man senere får brug for, ønsker valgmoduler, der går på tværs af de to delaftaler eller ønsker valgmoduler, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, skal man som udgangspunktet vælge den delaftale, der samlet giver den laveste pris for de ønskede moduler.

Kontaktperson: ​
Cecilie Kirstine Kordif
Mail: F81r@kk.dk
Tlf.: 5173 5242

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt os

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00