Genveje


Det særlige i Københavner-modulerne

Indholdet i undervisningen tilrettelægges løbende i overensstemmelse med aktuelle dagsordener og ledelsesmæssige problemstillinger i Københavns Kommune, ligesom erfaringer fra din egen ledelseshverdag danner grundlag for refleksion og diskussion i undervisningen.

Aktuelt tones grundmodulerne så de indholdsmæssigt og didaktisk tilgodeser de fælles københavnerrammer for ledelse:

 • Kodeks for tillid
 • Charter for arbejdsfællesskaber
 • KK´s mellemformstyre samt
 • Økonomi

På grundmodulerne vil vi i samarbejde med dig og dine medstuderende også adressere mere forvaltningsspecifikke ledelsestemaer som f.eks. behov for kompetenceløft og faglig udvikling, rekrutteringsudfordringer, nedbringelse af sygefravær og ressource-og effektstyring. På hvert af de obligatoriske moduler arbejder vi ligeledes med de særlige københavnersatsninger i tæt kobling til netop de ledelsesopgaver, der har din prioritet som leder i Københavns kommune.

Læs mere om grundmodulerne

Kontakt os

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00