Genveje


Adgangskrav til diplomuddannelsen i ledelse

Her kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at kunne blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse for ledere i Københavns Kommune.

Målgruppe og adgangskrav

Uddannelsens målgruppe er ledere og medarbejdere i offentlige virksomheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. Du skal have:

 • gennemført en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller tilsvarende. Hertil kommer at du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ved tilmelding til uddannelsen Diplom i ledelse skal du vedhæfte kopi af eksamensbevis for adgangsgivende eksamen samt dokumentation for erhvervserfaring; det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende.
 • ledelsesansvar eller forventer at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang. 

Opfylder du ikke kravene har du måske stadig mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem en realkompetencevurdering. Her kan du læse mere om realkompetencevurdering.

Kontakt os

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00