Genveje


Faglig ledelse

Sæt kerneopgaven i centrum for din ledelse

Det får du ud af modulet

Du får styrket dine evner og dit mod til at gå i tæt dialog med både borgere og fagprofessionelle om kvaliteten og virkningen af de professionelle valg og indsatser. Du får skærpet dit organisatoriske blik, og styrket dine  evner til at skabe de nødvendige rum og rammer for de fagprofessionelles individuelle og kollektive læring og udvikling i stærke lærende arbejdsfællesskaber.

Det faglige indhold

Formålet med modulet er at udvikle deltagernes kompetencer til at lede udviklingen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen på en systematisk og vidensinformeret måde, der har hensynet til kerneopgaven – borgeren og borgerens oplevelse – i centrum.

Dette kræver på den ene side en faglig leder, som evner og har mod til at gå i tæt dialog med både borgere og fagprofessionelle om kvaliteten og virkningen af de professionelle valg og indsatser. Det kræver også en leder med et stærkt organisatorisk blik, som evner at skabe de nødvendige rum og rammer for de fagprofessionelles individuelle og kollektive læring og udvikling i stærke lærende arbejdsfællesskaber.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

  • Faglig ledelse
  • Professionelle samtaler og distribueret ledelse
  • Databrug og undersøgelse af egen praksis
  • Faglig udvikling som kulturudvikling

Modulet har som mål at du

  • Udvikler kompetencer til at kommunikere tydeligt indadtil og udadtil om mål og retning for kvaliteten og virkningen af organisationens velfærdsleverancer
  • Udvikler kompetencer til at kunne arbejde målrettet og kompetent med at udvikle de organisatoriske, strukturelle og processuelle rammer for organisationens arbejde
  • Får kompetencer til at udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, som kan skabe viden om og refleksion over sammenhængen mellem organisationens indsatser og effekter/virkning for borgerne
  • Opnår færdigheder til at give faglig sparring og feedback samt understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau omkring kerneopgavens kvalitet og udvikling.
Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-