Genveje


Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Brug faglig ledelse til at udvikle en evaluerende pædagogisk praksis

Det får du ud af modulet
Dette valgmodul er er målrettet dig, der er faglig leder på dagtilbudsområdet. På modulet tilegner du dig kompetencer, viden og færdigheder til at forstå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis.

Du lærer, hvordan du som leder løbende og systematisk beskriver, vurderer og analyserer sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. 

Det faglige indhold 
Modulet fokuserer på udviklingen af den faglige leders professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med kvalitetssikring ud fra forskellige begreber og forståelser af evaluering og dokumentation. 

Undervisningen tager afsæt i teori og forskning i et praksisnært perspektiv og vil tage udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egen praksis og organisering af dagtilbudsområdet i kommunerne samt de nationale rammer herfor - herunder den pædagogiske læreplan.

Modulet har som mål, at du: 
•Opnår viden om forskellige tilgange og metoder til at udvikle læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring
•Kan anvende viden og data til at understøtte og lede det pædagogiske personales arbejde med systematisk refleksion over det pædagogiske arbejde
•Blive i stand til at lede og udvikle en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår i analyser og refleksioner af sammenhængen mellem den pædagogiske pralsis og børns trivsel, dannelse og læring. 

Praktiske oplysninger
Modulet er på 5 ETCS point og indeholder 4 undervisningsdage á 6 timer, 1 studiegruppedag samt eksamen. 

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-