Genveje


Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Dette valgmodul fokuserer på udviklingen af den faglige ledelses professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med at lede og organisere læringsmiljøer.

I studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse står der om valgfaget: 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Lede og organisere arbejdet med at udvikle pædagogiske praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan.

Læringsmål for undervisningen
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 
•Sammenhæng mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.
•Sammenhæng mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:
•Udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer.
•Lede og faciltere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundende valg i arbejdet med den styrkede læreplan i den pædagogikske praksis. 

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan: 
•Håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogiske praksis til gavn for børns, trivsel, dannelse og læring. 

Målgruppe
Valgmodulet henvender sig til ledelsen af dagtilbud herunder den faglige ledere, som arbejder med implementering af den styrkede læreplan og udvikling af daginstitutionens pædagogiske praksis. 

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-