Genveje


Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Styrk dit lederskab i den foranderlige offentlig sektor - få værktøjerne på dette modul

Det får du ud af modulet

Forskellige reformer og strategier danner grundlag for modernisering af den offentlige sektor. På dette valgmodul lærer du, hvordan man omsætter nye reformer og strategiske indsatsområder til nye strukturer og sammensætninger i løsning af ydelser.

Det faglige indhold

På valgmodulet vil du udvikle dine kompetencer til at håndtere forandrings- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i forståelsen af den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for. Moderniseringen af den offentlige sektor, herunder både drivkræfter og barrierer, skaber dermed grundlag for refleksion, læring og nytænkning. 

Gennem forløbet arbejder vi sideløbende med dine egne forandringsprocesser og cases. På den måde inddrager vi din egen ledelsespraksis og organisation i undervisningen og kobler den til centrale teorier, begreber og metoder.

 Modulet har som mål, at du:

  • Opnår teoretisk og praktisk viden om, hvordan og under hvilke betingelser styring af forandrings- og udviklingsprocesser udøves i den offentlige sektor
  • Udvikler konkrete forholdemåder og processer for at understøtte forandrings- og udviklingsbehov i organisationen
  • Bliver i stand til at analysere og forstå betingelser og muligheder i samspillet mellem politiske styringsvilkår og konkret praksis, centrale i forandrings- og udviklingsprocesser

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-