Genveje


Inklusionsledelse

Bliv dygtigere til at lede arbejdet med inklusion i din organisation

Modulet giver dig kompetencer til at vurdere forskellige metoder til inklusionsindsatsen i din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis. Du får trænet hvordan du kan håndtere ledelsesmæssige problemstillinger med inklusionsopgaven, og du får kompetencer til at fremme praksisfællesskaber i din organisation i relation til inklusionsopgaven.

Liste over emner på modulet

Modulet fokuserer på lederen som kulturudvikler og som leder af motivations- og læringsarbejdet i forbindelse med at udvikle en inkluderende skole/institution. Du får viden om professionelle læringsfællesskaber og spiller her en central rolle, og derfor tænkes ledelsesopgaven at være fokuseret på organisationsudvikling gennem læring i praksisfællesskaber

  • Ledelse af kultur og organisationsudvikling 
  • Ledelse af skolens/institutionens læringsarbejde 
  • Inkluderende ledelse fra alle positioner – lederniveauer og medarbejdere
  • Ledelse af praksisfællesskaber der sikrer lokal tilpasning, selvbestemmelse, tilhørsforhold og identitetsdannelse 
  • Motivationsfaktorer og deres betydning for ”at lykkes” 
  • Selvledelse og ansvarstagende medarbejder
  • Inklusionsledelse opad og nedad – at være en del af en organisatorisk helhed 

Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere, teamledere, faglige ressourcepersoner og andre, der har ansvar for inklusionsarbejde i skoler og institutioner.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg ved underviseren og arbejde i mindre grupper. Vi arbejder med cases fra din egen og de øvrige deltageres praksis, og modulet forudsætter således aktiv deltagelse fra dig.  

Kontaktoplysninger

Kontakt studieadministration
Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00 
Fredag kl. 11.00-14.00

Fakta

Modulet er en del af:  Diplomuddannelsen i Ledelse (valgmodul).
Modulet er på 5 ECTS-point og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen. 

 

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-