Genveje


Viden- og innovationsledelse

Lær at håndtere nye samarbejdsrelationer i innovationsprocesser

Arbejdet med innovation sker ofte i nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorer og med en høj grad af involvering fra både medarbejdere, brugere og borgere.

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul får du både et solidt teoretisk fundament og praktisk viden om de særlige vilkår for innovationsledelse, der gør sig gældende i offentlige organisationer. Det betyder, at du bliver klædt på til at organisere forbindelser, rammer og relationer mellem de mange forskellige aktører med hvert deres perspektiv og forforståelse. Samtidig udvikler du dine ledelsesmæssige kompetencer til at kunne iscenesætte og håndtere innovationsprocesser. 

Det faglige indhold

Undervisningen bærer præg af at være både teoretisk og praktisk, så dine egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion.

Modulet har som mål, at du:

  • Opnår viden om forskellige teorier og tænkninger om innovation og innovative processer i offentlige organisationer
  • Kan identificere hvordan begrebet innovation hænger sammen med de senere års modernisering af den offentlige sektor
  • Får kompetencer til at iscenesætte innovationsprocesser med mange forskellige aktører, fagprofessioner, medarbejdere og borgere

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-