Genveje


Kommunikation og organisation

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for dialog i din ledelsespraksis

I dag bliver lederens kommunikative forståelser, evner og færdigheder løbende udfordret i krydsfeltet af øgede styringsbehov, krav om ansvarstagende medarbejdere og tillidsbaseret ledelse. 

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul får du udviklet og styrket dine kompetencer til at skabe professionelle kommunikative relationer til medarbejdere, ledelseskolleger og interessenter, så organisationen udvikles i den ønskede retning.

Det faglige indhold

Valgmodulet tager udgangspunkt i træning af dine kompetencer i forhold til refleksion og kommunikation. Det gør dig i stand til at kunne skabe plads til forskellige kommunikative rum og processer og dermed en hensigtsmæssig opgaveløsning. Vi inddrager dine egne organisatoriske udfordringer og personlige erfaringer fra din ledelsespraksis i undervisningen i med henblik på analyse og refleksion.

Modulet har som mål, at du:

  • Reflekterer over meningsfulde tænkninger, teoriet og koncepter som organisationsudvikling i forhold til egen organisatoriske virkelighed
  • Kan forholde dig til hvor, hvornår og hvordan man kan skabe kommunikative rum og processer, der giver plads til produktiv organisationsudvikling
  • Bliver i stand til at balancere produktivitet, effektivitet, dokumentation og kvalitet med de enkelte medarbejderes behov for personlig mening i opgaveudvikling, arbejdsvilkår og kompetencer

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-