Genveje


Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er i dag en vigtig ledelsesopgave. Når medarbejdere i dag føler sig presset og frustrationerne stiger, er det vigtigt som leder at kunne afkode risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet.

Velfældsprofessionelles psykiske arbejdsmiljø hænger i høj grad sammen med, om de oplever at kunne løse deres kerneopgave ordentligt, og netop derfor er det ikke tilstrækkeligt at lede organisationens arbejdsmiljøindsats gennem særlige indsatser eller forløb, som er afkoblet fra det daglige arbejde. Desværre oplever mange ledere, ikke mindst i offentlige organisationer, at arbejdsmiljøet bliver afkoblet fra daglige ledelsesarbejde og kerneopgaven. 

På dette modul introduceres til nyeste viden om, hvordan du kan forstå velfærdsprofessionelless stressreaktioner og psykiske arbejdsmiljø i lyset af offentlige reformer, nye tidsstyringsteknologier og ændrede forståelser af arbejdets rolle i senmoderniteten. Du lærer, hvordan du som leder kan forebygge stress, indtænke det psykiske arbejdsmiljø i samarbejdsudvalget og det øvrige ledelsesarbejde, og undgå at psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver et individuelt anliggende, som den enkelte medarbejder skal håndtere alene. 

Dette valgmodul er for dig, der som leder har en interesse i at få indsigt i den nyeste viden om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser, og indsigt i hvordan du kan forstå din egen rolle som leder i skabelsen af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og hvordan du kan etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads, bl.a. i samarbejdsudvalget. 


Det faglige indhold 
Modulet fokuserer på udviklingen af lederes færdigheder og kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ud fra nyere begreber og forståelser af psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 
Undervisningen tager afsæt i teori og forskning i et praksisnært perspektiv og vil tage udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egen praksis, ledelsesstrukturen på din arbejdsplads og organisering af arbejdsmiljøarbejdet i den offentlige sektor samt de nationale rammer herfor - herunder lovgivningen og samarbejdsstrukturen på danske arbejdspladser.

Modulet har som mål, at du: 
  • Opnår viden om hvorfor medarbejdere i dag udviser stressreaktioner, fx betydningen af nye tidsorganiseringer, og hvad kilden til stress er i dag, fx moralsk stress og følelsen af skyld og skam
  • Du lærer at analysere og afkode disse reaktioner på måder, der peger tilbage på din egen ledelse, organisationens indsatser eller mangel på samme og ikke mindst nyere offentlig styring.
  • Du lærer også at forstå og håndtere hvordan traditionelle psykiske arbejdsmiljøindsatser stadig er nyttige, men skal udvikles i en omskiftelig verden, hvor du som leder ikke blot kan give skrue op og ned for indsatser, fx give indflydelse, men også må forstå de forskellige kontekster og situationer indsatserne skal virke i, fx til hvem og hvor meget skal indflydelse i eget arbejde gives.
  • Du bliver i stand til at lede og udvikle det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvor din organisationens strategi og kerneopgave indgår i analyser og refleksioner af sammenhænge mellem arbejdsmiljøet og medarbejdernes stressreaktioner. 


Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ETCS-point og indeholder 4 undervisningsdage á 6 timer, 1 studiegruppedag samt eksamen. 
 

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-