Genveje


Ledelse af social kapital

Skab trivsel, produktivitet og sociale kapital med tillidsbaseret ledelse

Den tillidsbaserede dagsorden er på vej i mange organisationer og kalder på nye ledelsesmæssige kompetencer og overvejelse. Disse udfordres af krydsfeltet mellem øgede styringsbehov, gensidigt afhængige relationer og dokumentationskrav.

Det får du ud af modulet

Du får en forståelse for de overordnede elementer i den tillidsbaserede ledelsestilgang, som styrker både medarbejdernes trivsel og højner kvalitet, produktivitet og innovationsevne i organisationen. Du lærer, hvordan du som leder understøtter udviklingen og fastholdelsen af den sociale kapital i organisationen og blandt medarbejderne.

Derudover får du indsigt i, hvilke kommunikative og relationelle ledelsesværktøjer, der bidrager til udviklingen af en mere tillidsbaseret organisation.

Det faglige indhold

På dette valgmodul gennemgår vi de strategiske muligheder for at iværksætte organisatoriske processer og sikre et styringsmæssigt fundament, der skaber grundlag for den tillidsbaserede organisationskultur. Samtidig fokuserer modulet også på at udvikle den nødvendige tillidsskabende adfærd, selvforståelse og rolle for dig som leder. 

Vi arbejder med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra din og dine medstuderendes egen hverdag.

Modulet har som mål, at du:

  • Opnår viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder i forhold til social kapital
  • Kan identificere, forstå og reflektere over processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen
  • Bliver i stand til at reflektere over samspillet mellem individuelle og organisatoriske processer i relation til organisationens sociale kapital, herunder individuel mestring og motivation

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Vil du vide mere om tillidsbaseret ledelse kan du se videoerne om tillidsbaseret ledelse: 

Tillidsbaseret ledelse - få styr på begrebet på ti minutter, hvor du hører ph.d.-studerende No Emil Kampmann fortælle om de centrale elementer i en tillidsbaseret ledelsesform.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-