Genveje


Ledelse og coaching

Skab rum for udvikling af ny organisatorisk viden som coachende leder

Det får du ud af modulet

Som coachende leder sætter du rammerne for, at dine medarbejders kompetencer udvikles og optimeres til gavn for organisationen. På dette valgmodul får du både teoretisk og praktisk indsigt i coaching som styringsteknologi, der kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen.

Det faglige indhold

Med afsæt i relevant teori og afprøvning af konkrete coachingredskaber udvikler du kompetencer til at forstå og håndtere coaching som ledelsestænkning. Vi sætter samtidig fokus på den asymmetriske relation mellem dig som leder og dine medarbejdere i forhold til at arbejde konstruktivt og samskabende. Vi kommer rundt om coachingredskaber med fokus på coachingmodeller og spørgeteknikker. 

Undervejs bliver du trænet i coaching baseret på konkrete cases fra egen arbejdssituation og egne ledelsesmæssige udfordringer.

Modulet har som mål, at du:

  • Opnår viden om forskellige teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter
  • Bliver i stand til at identificere coaching som en styringsteknologi, der organiserer interaktioner og styrker medarbejdernes refleksioner af egen identitet i samarbejdsrelationer
  • Tilegner dig praktisk erfaring med forskellige coachingmodeller, -metoder og -samtaleformer

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-