Genveje


Ledelse og filosofi

Brug filosofi til at styrke dit personlige lederskab

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul får du indsigt i, hvordan klassiske og moderne filosofiske teorier kan være et stærkt redskab til at udforske og udvikle dine grundlæggende antagelser om ledelse. Du får styrket dit personlige ledelsesfundament, og du lærer hvordan du kan sætte filosofien i spil både som ledelsesmæssigt værktøj og som rum for personlig eftertanke. 

Det faglige indhold

Du bliver introduceret til etiske, erkendelsesteoretiske og dialogiske dimensioner af filosofien, som du vil kunne bruge til at undersøge og styrke dit lederskab. Du bliver udfordret på det eksistentielle valg af dig selv som leder, de etikker du baserer dit lederskab på og dine forestillinger om viden. Vi tager udgangspunkt i din egen ledelsesmæssige praksis i refleksion og diskussion i undervisningen.

 Modulet har som mål, at du:

  • Tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse og filosofi
  • Kan reflektere over egen ledelsesfilosofi og den etik, der sættes i spil i organisationen, hvor lederen udøver lederskab
  • Udvikler praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-