Genveje


Ledelse og kompetenceudvikling

Styrk dine kvalifikationer i forhold til kompetenceudvikling i egen organisation

Det får du ud af modulet

Udvikling af medarbejdernes viden og kompetencer er en af organisationens vigtigste ressourcer. På valgmodulet får du både teoretisk og praktisk viden til at analysere organisatoriske kompetencer og færdigheder til at arbejde med ledelses-, personale- og kompetenceudvikling i egen organisation. Du bliver rustet til at se udviklingspotentialet i konflikter mellem forskellige aktørers forestilling om kompetenceudvikling, organisationens visioner og dens strategier.

Det faglige indhold

Det kræver ledelsesmæssig fokus at skabe rammer og vilkår for vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Temaet omkring hvordan der kan arbejdes med læring i en organisatorisk kontekst, bliver således et centralt ledelsesmæssigt opmærksomhedspunkt.

På modulet lærer du, hvordan kompetenceudvikling som læringsproces kan iscenesættes og faciliteres i den daglige praksis. Dine egne organisatoriske problemstillinger diskuteres i forhold til relevante teorier, værktøjer og metoder. På den måde bliver dine egne udfordringer bragt i et teoretisk refleksivt spil.

Modulet har som mål, at du:

  • får viden om forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse, kompetenceudvikling og organisatorisk læring samt kan sætte det i spil i praksis
  • bliver i stand til at iagttage samspillet mellem organisation og individ og se relevant behov for læring i denne relation
  • kan identificere behov for egen organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-