Genveje


Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Modulet sætter fokus på lederens kompetencer til at lede udvikling af skolen med henblik på styrkelse af elevernes læring og trivsel.

Modulet beskæftiger sig med hvordan der konkret kan sættes mål og retning for skolens samlede opgave og udvikling af denne, og der vil blive sat fokus på ledelse af udvikling af det professionelle samarbejde og styrkelse af de professionelle læringsfællesskaber og de professionelle samtaler i skolen. Væsentligt for dette arbejde bliver spørgsmålet om hvordan data af forskellig art kan bidrage til styrkelse af det videngrundlag, hvorpå skolens professionelle praksis hviler og hvordan brug af data kan styrkes i skolens daglige arbejde.


Som deltager på modulet vil du lære om forskellige former for data og om, hvordan du sammen med andre kan stille spørgsmål til data, analysere data samt producere og indsamle data. Og du vil komme til at arbejde med relevans, udsagnskraft og kvalitet i data set i forhold til konkrete praktiske spørgsmål og problemer. Endelig vil du komme til at arbejde med de etiske dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til en mere systematisk produktion, videregivelse, og opbevaring af data vedr. elevernes læring og trivsel i skolen.


Mål for læringsudbytte


Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har viden og forståelse af:

•Ledelse af skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
•Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
•Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:

•Analysere, vurdere og reflektere situationer og forhold, som vedrører udvikling af læringsmiljøer og interne samarbejder samt initiere og gennemføre intervention.
•Arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur.
•Indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.

Kompetencer
Det er målet at den studerende kan:

•Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis. 
•Varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner.
•Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag.

Målgruppe:


Modulet henvender sig hovedsagelig til skoleledere, afdelingsledere, pædagogiske ledere og andre, der har ansvar for ledelse af skolens pædagogiske personale. Men det vil også kunne tages af koordinatorer, vejledere og andre, der har ansvar for ledelse af udvikling af de professionelles læringsfællesskaber, og styrkelse af de professionelles kompetencer.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-