Genveje


Proceslederforløbet

Proceskompetencer bliver stadig mere efterspurgte i dagens organisationer.

Coaching og procesfacilitering bliver en del af flere lederes og nøglemedarbejderes forventede værktøjsrepertoire. Med proceslederforløbet vil du blive bedre til at få samarbejder til at lykkes, til at løsne op for fastlåste konflikter og få den gode forandring til at ske i din organisation.

Forløbet er sammensat af to valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse: 

- Ledelse og coaching

- Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Det faglige indhold

Du lærer en række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer. På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse, såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb. På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign med retning mod den bedste håndtering af organisationens behov – i lyset af den givne specifikke kontekst. 

Vi dykker dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

Som deltager på forløbet bliver du også trænet i at indtage rollen som procesleder, og med 3 x 1 timers individuelle coachingsessioner bliver dit personlige udbytte af forløbet accelereret og kvalificeret. 

Forløbet afvikles med en dag om ugen i 15 uger inkl. eksamen og gruppedage.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, der som en del af deres arbejde forventes at tage ledelse på processer. Dette kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser. 

Du arbejder:

  • som leder 
  • som konsulent 
  • med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer 

Det får du ud af forløbet:

  • 10 hele dage med undervisning.
  • 4 hele skemasatte gruppedage med fuldt program.
  • 3 individuelle coachingsessioner med fokus på at accelerere dit læringsudbytte.
  • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov.
  • To moduler på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og coaching og modulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer.
  • En eksamen i forandringsledelse med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching.
  • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker som dig med interesse og kompetencer inden for coaching og facilitering.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-