Genveje


Projektledelse

Bliv skarp på din projektledelse og skab udvikling, resultater og effekt

Organiseringen af arbejde og opgaveløsning i projektform er voksende. Det hænger i høj grad sammen med, at projekter giver mulighed for at igangsætte forskellige former for udviklings- og forandringsprocesser. Processer, der enten bidrager til nye perspektiver eller skaber de ønskede resultater og understøtter de forventede effekter. 

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul lærer du om forskellige tilgange til projektledelse både teoretisk og praktisk. Du får lejlighed til at reflektere over, hvilke muligheder og konsekvenser de forskellige tilgange har for udviklingen af din projektledelse. 

Det faglige indhold

Kommunikation er projektlederens vigtigste ledelsesværktøj. Dine egne organisatoriske erfaringer danner grundlag for refleksion og diskussion i undervisningen. Undervisningen og erfaringsudvekslingen mellem de studerende giver dig gode muligheder for at kvalificere dit aktuelle eller kommende projekt.

Modulet har som mål, at du:

  • Opnår indsigt i klassiske, moderne og relationelle perspektiver på projektledelse og opgaveløsning samt forskellige teorier og begreber om projektledelse
  • Bliver i stand til at reflektere over de mange aspekter i projektledelse, herunder ledelse af opgaven, ledelse af teamet, ledelse i forhold til interessenter og omverden
  • Kan identificere og arbejde praktisk med idéudvikling, projektstyring, meningsskabere, forandring, opfølgning og evaluering

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-