Genveje


Teamledelse

Lær at lede i teams og netværk på tværs af organisationen

Stadigt flere organisatoriske opgaver løses i teams og netværk inden for og på tværs af organisationen.  Det skaber nye samarbejdsformer, som stiller krav om andre ledelses- og styringsformer, der kan håndtere at såvel formelle ledere som medarbejdere tager ledelse på sig i organisationen. 

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul opnår du kendskab til forskellige forståelser af team- og netværksfunktioner. Du udvikler praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams og netværk.

Det faglige indhold

I undervisningen ser vi på, hvordan teams og netværk kan være udviklende og innovative for opgavevaretagelsen , og hvordan de kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, hvor dine egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion.

Modulet har som mål, at du: 

  • Tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om team- og netværksledelse
  • Bliver i stand til at reflektere over paradokset mellem styring og selvstyring i teams og netværk
  • Bliver i stand til at identificere forskellige forholdemåder i et styringsperspektiv ud fra forståelsen at ledere og medarbejdere i gensidig afhængighed er samskabende

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold. De opdateres løbende, og endelige datoer er klar senest 4 uger før undervisningsstart.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.900,-
Pris: kr. 5.900,-